Category Archives: Hoạt động công ích

Một trong những khó khăn, hỗ trợ P Plus, cầu nguyện Ya’an

Ya’an trận động đất ảnh hưởng đến trái tim của mọi người trên khắp đất nước. Đồng hương của chúng tôi đã được quan tâm về các khía cạnh khác nhau của chi trận động đất. Một trong những khó khăn, hỗ trợ P Plus, Hapoin mất các nhân viên chính và chủ động cùng […]

Hapoin từ thiện – 2014 hết viện trợ Shigatse

Hoạt động từ thiện của Hapoin năm 2014

Trong năm 2014, Hapoin tiếp tục của văn hóa doanh nghiệp của công ty trong những năm qua, tiếp tục duy trì hỗ trợ cho các hoạt động núi nghèo. Mục tiêu của định vị tài trợ của chúng tôi Xigaze Prefecture, không hấp dẫn với tất cả mọi người để tặng quần áo của […]

Hapoin từ thiện – 2015 hết viện trợ Shigatse

logo hapoin vn

2015 Hapoin tiếp tục của văn hóa doanh nghiệp của công ty trong những năm qua, tiếp tục duy trì hỗ trợ cho các hoạt động núi nghèo. Mục tiêu của hiến Hapoin là một sự tiếp nối của năm 2014 thành phố của Tây Tạng Shigatse, không hấp dẫn với tất cả mọi người […]

Hapoin từ thiện – 2013 tắt Daliangshan viện trợ

Hoạt động từ thiện của Hapoin

Năm nay Hapoin cùng nhau “hết viện trợ Daliangshan hiệp hội” với kế hoạch và tổ chức một hoạt động quyên góp là chủ đề cũ của “đối tác-bon thấp, quần áo Wife net” trong. Hapoin thu thập vật tư, cử người cùng với nguồn cung cấp đến lớn Lương Sơn, sau đó bởi các […]