SUGA CC-I Kế đo sắc độ quang điện

LIÊN HỆ +84 39 884 8969 ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ