Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị đo nhiệt độ đầu hàn

GOOT TM-200 Máy đo nhiệt độ đầu mỏ hàn tổng hợp

Thiết bị đo nhiệt độ đầu hàn

GOOT TM-100 Máy đo nhiệt độ đầu mỏ hàn